ROCKSTADT a avut încă de la înființare, din 13 octombrie 2010, viziunea dezvoltării audienței și a accesului la cultură punând la dispoziție atât spațiul desfășurării activităților artistice și culturale cât și resursele necesare acestora. Prin diversitatea activităților culturale susținute până în prezent, nelimitându-se doar la acte artistice locale sau naționale ci și din toată lumea, clubul a reușit să își dezvolte sustenabilitate proprie prin creearea unei adevărate comunități.

ROCKSTADT este un generator de modele în dezvoltarea comunității prin cultură şi datorită faptului că toate structurile asociate organizației funcționează pe principiul activităților, propunând diverse evenimente pentru o mai bună posibilitate de acces a individului la cultură și o dezvoltare continuă a acestuia pe plan artistic și personal.

Astăzi este singurul loc din Brașov care a organizat și susținut peste 500 de evenimente alcătuite din festivaluri, expoziții, cenacluri de carte, masterclass, piese de teatru și nu în ultimult rând, concerte. De asemenea, este singurul club din oraș care a impus standarde ridicate în ceea ce privește calitatea sunetului, acustica spațiului și tratamentul fonic și, în particular, singura entitate care a înțeles importanța relației care trebuie să existe între artist și public, într-un club de rock.

Mai mult, Rockstadt te poate face să te simți ca într-un veritabil beer tour internațional datorită meniului variat care, printre multe alte produse, conține nu mai puțin de 31 de beri străine.

Clubul Rockstadt a devenit, prin viziunea și munca echipei, cel mai cunoscut brand local. Fără toată susținerea prietenilor și a celor care au trecut pragul clubului, acest lucru nu s-ar fi îndeplinit.

Since its establishment on October 13, 2010, ROCKSTADT has had the vision of developing the audience and access to culture, providing both the space for artistic and cultural activities and the resources needed for them. Through the diversity of cultural activities supported so far, not limited to local or national art acts but also from around the world, the club has managed to develop its own sustainability by creating a true community.


ROCKSTADT is a generator of models in community development through culture and due to the fact that all structures associated with the organization operate on the principle of activities, proposing various events for better access to culture and its continuous artistic and personal development.


Today it is the only place in Brasov that has organized and supported over 500 events consisting of festivals, exhibitions, book casting couches, masterclasses, plays and last but not least, concerts. It is also the only club in the city that has set high standards in terms of sound quality, acoustics and sound treatment and, in particular, the only entity that has understood the importance of the relationship between artist and audience in a rock venue.


Moreover, Rockstadt can make you feel like on a real international beer tour thanks to the varied menu which, among many other products, contains no less than 31 foreign beers.


The Rockstadt Club has become, through the team’s vision and work, the most famous local brand. Without the support of friends and those who passed the doors of the club, this would not have been fulfilled.